Akupunktur - Ring 95799160 for time
Behandlingsformer/Produkter
Priser
Eksempler på lidelser som kan behandles
Om klinikken
Bilder
Akupunktør
Iman Elias Hell - Tlf. 95799160
Akupunktur - Ring 95799160 for time

Akupunktur er både ufarlig og lite smertefullt, derimot uhyre virksomt og gir vanligvis hurtig effekt når behandlingen utføres av kompetente akupunktører.

Ettersom yrkestittelen "akupunktør" ikke er beskyttet og utøvelsen av faget ikke er lovregulert, bør man være oppmerksom på at det er mange useriøse aktører på dette markedet.

I Norge er medlemskap i Akupunkturforeningen eneste kvalitetsgaranti for akupunktører, mens medlemskap i NCCAOM representerer samme type kvalitetsgaranti i USA.

Akupunktur kommer fra Kina og er en to-tre tusen år gammel behandlingsform som blir brukt til å behandle helsesvikt og sykdom. Etterhvert har akupunktur også i den vestlige verden blitt en anerkjent behandlingsform. Behandlingsprinsippet er at hele kroppen ses som en helhet. Det vil si at de ulike lidelsene må ses i en sammenheng med hele kroppen som en enhet. Det betyr at f.eks hodepine kan behandles på forskjellige måter hos ulike pasienter. Det er det helhetlige bildet akupunktøren danner seg utifra ett intervju, sjekk av tungen og kjenne på pulsen, som avgjør hvor nålene skal settes. I kinesisk medisin er det viktig å tilstrebe å finne årsaken til lidelsen, altså den ubalanse i energisystemet som den enkelte har. Helsesvikt og sykdom tolkes nemlig som ubalanse i kroppens energisystem.

I behandlingen brukes tynne sterile engangsnåler som stikkes inn i såkalte akupunkturpunkter i kroppen. Nålene girstimuli til kroppens energisystem for å regulere ubalansen. Når kroppens energisystem kommer i balanse, helbredes helseplager og sykdomer.

Akupunktur - Ring 95799160 for timeBehandlingsformer/ProdukterPriserEksempler på lidelser som kan behandlesOm klinikkenBilder